Over Ons

De geschiedenis van Bant

De geschiedenis van Bant en de Noordoostpolder zijn natuurlijk onlosmakend met elkaar verbonden. Want was de Noordoostpolder niet droog gelegd dan had Bant ook niet bestaan. Daarom heeft Bant eigenlijk nog niet echt een noemenswaardige geschiedenis achter de rug.

Over de naam van ons dorp BANT is niet veel te vertellen. Eigenlijk is het een logisch vervolg op wat de geschiedenis ons heeft nagelaten, +/- 1470 strekten de landerijen van Bantega in Zuid-Friesland zich ver uit naar het zuiden, vermoedelijk wel tot het huidige Bant. Een naam voor ons dorp was ook snel gevonden voor de plannenmakers van de polder.

De eerste woningen verezen in 1951. Opvallend was dat Bant een langerekt dorp werd met geen doorgaand verkeer en een knus pleintje waaraan verschillende bedrijven zich vestigde.

Hiermee was het Midden van het dorp dus direct het centrum.
Langzamerhand kwamen er meer straten die in het begin allen namen kregen die te maken hadden met de akkerbouw. Noordakker, Zuidakker, Korte Omgang, Noordwend, Lange Omgang en Zuidakker.

De eerste straten waren Noordakker, Het midden, Zuidakker en Zuidwend. Later is Noordwend erbij gekomen. De volgende straten waren Korte – en Lange Omgang, De Geer, Oostakker en Buitenom.

De eerste winkeltjes aan het Midden waren er al snel alsmede een smederij en een tijdelijk cafe en later ook de Ned. Hervormde Kerk.
Aan de Noordwend kwam de Gereformeerde kerk en de Prot. Chr. School.
Terwijl aan de andere kant van het dorpje een openbare school werd gebouwd en de R. K. Kerk.

Aan de overkant van de Oosterringweg werd een recreatie bos aangelegd. En omdat Bant het enigste dorp is dat niet aan een vaarwater is gelegen kwam het industrie gebied op enige afstand van het dorp te liggen.

De volgende straten werden naar landbouw werktuigen of onderdelen van landbouwwerktuigen vernoemd zoals, De Tweeschaar, Vorenpakker, Kooiwiel, Markeur, Het rister. Een paar straten zijn nog niet genoemd namelijk Dwarsstraat, Sportsingel, De Boshoek en tenslotte de Banterkade.

Het dorp groeit gestaag door en wordt een groen dorp.